Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Yemek Duası ilgili Hadisler

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) ‘İN YEMEK DUASI İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLERİ

Yemek yedikten sonra yemek yiyen ahali sofradan kalkmadan yemek duası yapılması dinimizin güzellikleri arasında yer almaktadır. Yemek duası edilen bir evden bereketin eksik olmadığı dinimizce bilinen bir gerçektir. Bu yüzden kısa veya uzun olması fark etmeksizin evinizde yapılan yemek duası hem evinizin bereketi için hem de evdeki ahalinin huzur ve selameti için iyi olacaktır. Yemek duası belirli bir aya ya da güne has değildir. Yemek duası her zaman ve her yemekten sonra okunmalıdır ve Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükür edilmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bir sofrada yemek yedikten sonra yemek duası etmeden sofradan kalkmazdı. Peygamber efendimizin yemek duası yapmadan sofradan kalkmadığını birçok sahabe bildirmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yemek duası ile ilgili insanlara pek çok öğütleri ve hadisi vardır. Bu öğütlerden ve hadisi şeriflerden bazılarını sizlerin de faydalanmanız için aşağıda sunacağız.

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur; ‘Biriniz yemek yerken (yemeğe başlarken) ‘Bismillah’desin; başta söylemeyi unutursa hatırladığı an: ‘Başında da sonunda da Bismillah’desin.’(Ebu Davud, Tirmizi)

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yemek yeme adabı ile ilgili bir hadisinde de şöyle buyurmuştur; ‘Biriniz yemek yediği zaman, yemeği sağ eliyle yesin, içeceğinde de sağ eliyle içsin; çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer.’(Müslim, Ebu Davud, Tirmizi). Yemek yeme adabına sık sık değinen Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bu hadisi şerifine de değinmeden geçmeyelim diye düşündük.

 

Resulüllah Efendimiz (s.a.v.) yemeğini bitirince ellerini semaya açıp şöyle dua ederdi: ‘Bizi doyuran, bizi sulayıp suya kandıran ve bizim Müslümanlardan olmamızı sağlayan Allah’a hamdolsun.’(Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yemek duasının önemini anlatan bir diğer hadisi şerifinde de şu şekilde buyurmuştur; ‘Bir kimse yemek yedikten sonra: ‘Bana bu yemeği yediren, sonucu etkileyecek bir güç ve kudretim olmaksızın onu bana nasip eden Allah’a hamd olsun şeklinde dua ederse geçmiş günahları bağışlanır.’(Ebu Davud, Tirmizi)

 

Resulüllah Efendimiz (s.a.v.)  bir şey yiyip içtiğinde: ‘Doyuran ve sulayan, yedirip içirdiği şeyleri kolayca ve zahmetsizce boğazdan geçirip hazmettiren ve onlara bir çıkış yolu yaratan Allah’a hamdolsun.’Şeklinde dua ederdi. (Ebu Davud, Tirmizi)

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ; ‘Allah bir şey yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kimseden razı olur.’Buyurmuşlardır. (Müslim, İbni Mace, Tirmizi)

 

Efendimiz (s.a.v.) ‘Biriniz yemeğe davet edildiği zaman gitsin; şayet oruçluysa yemek sahibine dua etsin; oruçlu değilse yesin.’Diyerek oruçlu olduğumuz halde verilen yemek için Allaha dua etmemizi, ayrıca ev sahibi için de Allaha dua etmemizi buyurmuştur. (Müslim, Ebu Davud)

 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yemek duasına çok önem verdiği hadisi şeriflerinden de anlaşılmaktadır. Yemek duası bereket demektir, hayır demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘in yemek duası ile ilgili bu kadar güzel hadisi şeriflerinden bahsettikten sonra, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yemek yedikten sonra sıklıkla ettiği yemek duasını da siz değerli okurlarımız ile paylaşalım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘in yaptığı yemek duasının hem Arapça okunuşu hem de Türkçe anlamı aşağıda verilmiştir.

 

Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) aktarıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yiyip içtikten sonra, yemeğini bitirince ve sofradan kalkmadan önce şu duâyı okurdu:

 

Yemek Duasının Okunuşu:

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn . Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi.  Gayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ. El-Hamdü lillâhillezî et’amenî hâzattaâme ve razakanîhi min gayri havlin velâ kuvvetin.

 

Yemek Duasının Anlamı:

“Bizi yedirip içiren, doyuran ve bizi Müslüman olanlardan kılan Allâh’a hamd olsun.”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et’ime 5 2; İbn u Mâce, Et’ime 16 )

 

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip her daim artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbn i Mâce, Et`ime 16)

 

 

Bir sahabe de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yemek duası hakkında şöyle söylemiştir; Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Bu yiyeceği (yemeği) bana yediren ve benim tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bu yemeği bana rızık kılan Allâh’a hamdolsun. ” derse geçmiş günahları affolunur ” dedi.” (Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da’avât 55; İbnu Mâce, Et’ime 16)

 

Bu duayı evinizde sürekli okuyarak aynı zamanda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in sünnetini de yerine getirmiş olacaksınız. Bu da sizin ahirete Allahın izni ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in şefaatine nail olmanız anlamına gelmektedir. Yemek duası Allah’ın bizlere verdiği ve Peygamber Efendimizin de ümmetine öğrettiği özel ve güzel dualardan birisidir ve aynı zamanda bağışlanmaya da vesile olmaktadır. Siz de çocuklarınıza yemek duasını öğreterek onların da ileride bu duayı okuyan birer yetişkin olmasına yardımcı olabilirsiniz. Sizin de günahlarınızın affedilmesi ve evinize huzur ve bereketin gelmesi duası ile. Âmin.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir