Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Yemek Duası Önemi

Yemek Duasının Arapçası: Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdü lillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn. Elhamdülillehi rabbil alemiyn. Vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa alihii ve sahbihii ecmaıyn. Vağfu anne vağfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel kavmil kafiriyn. (3) Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yeşaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan vasian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab. Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn. İftahilbaabe yaa Allah İftahilbaabe yaa Allah İftahilbaabe yaa Allah Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr. Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn. Allahümmec al devletehüm daaimen evleedehüm aalimen saaliha velaa tüsallit aleyhim zalimen. Allahümme zid velaatengus niğmeten kesiyraten bihurmetil FATIHA…

 

Elhamdü lillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.

Elhamdülillah elhamdülillah “Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh’a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur” dedi.” (Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da’avât 55; İbnu Mâce, Et’ime 16

Duaların öneminin büyük olduğu tartışılamaz.

 

Peki, yemek duasının önemi nedir dersiniz?

Şöyle düşünün birine işine yarayacak bir şeyi karşılıksız verdiğinizde en azından bir teşekkür beklersiniz değil mi? Allah size karnınızı doyurmanız için nimet veriyor, oda bir teşekkür beklemez mi? Elbette bekler. Şüphesiz ki Allah şükredeni sever. Allah bir şey yiyip içtikten sonra kendisine hamdeden kimseden razı olur. (Müslim, İbni Mace, Tirmizi)

 

Peygamber efendimiz de yemek duasına önem verirdi ve okumayı eksik etmezdi. Resulüllah Efendimiz yemeğini bitirince şöyle dua ederdi: ‘Bizi doyuran, bizi sulayıp kandıran ve bizi Müslümanlardan olmamızı sağlayan Allah’a hamd olsun.’ (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)

 

Bir müminin en büyük arzusu cennettir ve bilir ki günahları o cennete girmesine engeldir. Bir kimse yemek yedikten sonra: ‘Bana bu yemeği yediren, sonucu etkileyecek bir güç ve kudretim olmaksızın onu bana nasip eden Allah’a hamd olsun’ derse geçmiş günahları bağışlanır. (Ebu Davud, Tirmizi)

 

Yemeğe başlarken besmele çekmek yani “Bismillahirrahmanirrahim” demek ve sonunda “Elhamdülillah” demek sünnettir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Yemekten sonra, “El- hamdülillahillezi et amena hazettaame ve rezekana min gayri havlin minna ve la kuvveh” duâsını okuyanın günahları affolur.”

 

“Bir kimse, yiyip içtikten sonra, “El hamdülillahillezi atameni ve eşbeani ve sakani ve ervani” duâsını okursa, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.”

 

Peygamber efendimiz yemekten sonra “El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin” duâsını okurdu.

 

En makbulü peygamber efendimizin okuduğu arapça duayı okumaktır. Ancak dilerseniz türkçe duada okuyabilirsiniz.

Bu konudaki tavsiye duamız ise şu;

Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamd olsun,

Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun.

Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin.

Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız.

Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!

Ey güzel Rabbimiz!

Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket,

kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle!

Âilelerinden âhirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın.

Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin.

Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!

Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle!

Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle!

Amin ve selâmünalel- mürselînvel-hamdülillâhi rabbil- âlemînel- Fatiha

 

Yemekten önce sadece bismillahirrahmanirrahim demenin dahi önemini şu şekilde açıklayabiliriz;

Huzeyfe (r.a.) hadisi buna işaret etmektedir:

Rasûlullah’Ia (s.a.) birlikte bir yemeğe gittik.

Bir cariye koşar gibi gel­di elini yemeğe uzattı.

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.) cariyenin elini tuttu.

Daha sonra bir a’râbî geldi.

Allah Rasûlü (s.a.) onun da elini tuttu ve buyurdu ki:

“Muhakkak şeytan besmele çekilmeden başlanan yemekten yemek ister.

Şeytan, bu cariye ile yemeğe katılmak istedi, elini tuttum. Daha sonra bu a’rabf ile geldi yine elini tuttum. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, şeytanın eli, cariye ve a’rabînin eliyle birlikte avu-cumdadır. [914]Sonra Allah Rasûlü (s.a.) besmele çekti ve yemekten yedi. Şayet bir kişinin besmele çekmesi yeterli olsaydı, şeytan bu yemeğe elini hiçbir şekilde uzatamazdı.

 

Bu görüşe şu şekilde cevap verilir:

Rasûlullah (s.a.) önce elini yemeğe uzatıp sonra besmele çekmedi. Ama ilk önce cariye besmele çekmeden elini uzatmıştı. A’rabî de böyle yapmıştı. Bundan dolayı da şeytan onlarla bir­likte yemeğe el uzatmış oldu. Dolayısıyla burada, yemeğe ilk başlayan bes­mele çektiğinde, daha sonra besmele çekmeden yemeğe başlayan kişiyle şeytanın birlikte olmasına deliliniz var mıdır? Bu şekilde cevap verilebilir, ancak bunu nakzeden bir hadis bulunmaktadır. O da Tirmizî’nin Hz. Âi-şe’den (r.anha) sahih senedle rivayet ettiği şu hadistir:

 

Hz. Peygamber (s.a.), ashabından altı kişiyle birlikte yemek yiyordu.

Bir a’rabî geldi, iki lokma yedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.): “Şu a’rabîye gelince besmele çekşeydi, sizin için de yeterli olurdu.” buyurdu.[915] Şu bir gerçek ki Rasûlul­lah (s.a.) da ashabı da (r.anhum) besmele çektiler. A’rabî besmele çekme­den gelip yediğinden dolayı şeytan onunla birlikte geldi ve yemekten iki lokma almış oldu. Şayet a’rabî besmele çekseydi, bu hepsi için yeterli olurdu.

 

Düşünün sadece bismillahirrahmanirrahim demek bu denli önemliyken dua etmenin önemi yadsınabilir mi?

 

Yorumlar

“Yemek Duası Önemi” için bir cevap

  1. Virtual Private Server dedi ki:

    Yemek yemeden nce yemek duasэnэn yapэlmasэ, manevi duygularэn bir kez daha i ten yaюanmasэna olanak verecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir