Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Yemek Duası Soru-Cevap

YEMEK DUASI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Yemek duası yemeklerden sonra Allah’ a hamd ve şükür etmek için okunan duadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) yemeklerden sonra dua edilmesini tavsiye etmiş ve Müslümanlara örnek olacak dualarda bulunmuştur. Sofra duası yani yemek duası Allah’ın sunmuş olduğu nimetlere karşılık olarak biz kullarının en güzel şükür ve hamd yollarından birisi olmaktadır. Yemek duası okunan evde bereket artmaktadır ve daha huzurlu bir ev hayatı sürülmektedir. Bir ev sahibinin misafirlerine sunmuş olduğu yemek sofrasında, yemekten sonra sofra duası okunursa o kişinin evinin bereketi artmaktadır ve misafir ağırladığı için o kişinin evine Allah ( c.c. ) daha fazla rahmet vermektedir.

 

Sofra duası aynı zamanda Allahın izni ile günahların affolunmasına ve hayırlara da vesile olmaktadır. Sofra duası (yemek duası) önemi son derece büyük olan bir duadır. İnsanların yemeğe başlamadan önce besmele çekip, yemek bittikten sonra da sofra duası okuması sünnettir ve bu sünneti yerine getirmek Peygamber efendimiz (s.a.v) in Kıyamet gününde şefaatine nail olmamızı sağlayacaktır.

 

Yemek duasının amacı yemek nimetini bizlere veren Yüce Allah’ a şükür etmektir. Yemeklerden sonra yemek duasını ve yemeğe başlamadan önce besmele çekmeye gerekli özen gösterilmelidir. Yemek duası ile bereket evlerimizden ve sofralarımızdan eksik olmaz.

 

Yemek duası bazı kaynaklarda ve halk arasında sofra duası olarak da bilinmektedir. Yemek duasının fazileti ve anlamı ile ilgili, yemek duasının önemi ve ne zaman okunacağı ile ilgili pek çok soru halkımızdan din bilginlerine gelmektedir. Biz de sıkça sorulan bu soruları ve sorulara din büyüklerimiz tarafından verilen cevapları sizler için burada ele alıp sizlere aktaracağız. İşte yemek duası ile ilgili merak edilen ve çok sorulan sorulardan bazıları.

 

Yemek Duasının Faziletleri Nelerdir?

Yemeklerden sonra bir evde yemek duası okunuyorsa o evde bereket olur. Dua okunan evde çocuklar anne babasına ve büyüklerine karşı asi olmazlar. Ayrıca sofra duası okuyan kişilerin günahlarının affedileceği belirtilmektedir. Bu belirtmeler hadisler ile desteklenmektedir.

 

Yemek Duası Ne Zaman Okunur?

Yemek duası yemekten sonra okunur. Yemekten sonra yemek duasının okunması sünnettir. Yemeklere besmele ile başlayıp, şükür ile bitirmek gerekir.

 

Yemek Duası Okuduktan Sonra Tekrar Yemek Yenir mi?

Yemek duası yemeklerden sonra okunan bir şükür ve hamd duasıdır. Fakat bazı din alimleri bu duanın yemeklerin başında ve ortasında da yapılabileceğini belirtmektedirler. Dilerseniz yemek duasından sonra yemeğinize devam edebilirsiniz.

 

Yemek Duası Okunurken Arapça mı Yoksa Türkçe mi okunmalı?

Önemli olan dua etmektir.  Yemek Duası Türkçe ya da Arapça okunacak diye bir kaide yoktur. Asıl amaç Allah’ a hamd etmek ve verdiği nimetlerden dolayı Allah’ a şükür etmektir.

 

Sofra Duası Nasıl Okunur? Kısa ve Uzun Sofra Dualarından Örnekler Verir misiniz?

Sofra duası yani yemek duasının pek çok çeşidi bulunmaktadır ve bu çeşitlerin ortak amacı Allah’ a şükür ve hamd etmektir.

 

Kısa Sofra Duasının Okunuşu:

“Eûzü billahimine’şşeytâni’rracîm, Bismillâhirrahmânirrahiym.

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve segânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

 

Bu Sofra Duasının Anlamı:

Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize (ölmüşlerimize) rahmet eyle Allahım. Bizlere iki cihanda da güzellikler ihsan eyle ve bizleri her türlü felaketlerden koru Rabbim. Amin.

Uzun Sofra Duasının Okunuşu ve Anlamı

 

Taam Duası Olarak da Bilinen Yemek duası;

Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn. Elhamdülillahi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve sahbihii ecmaıyn.

Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn.

Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn.

Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin bi adedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin minhazeeini gaybike bigayri minneti mahluug. Bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab. Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn, iftahilbaabe yaa Allah, iftahilbaabe yaa Allah, iftahilbaabe yaa Allah. Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaahu yaa müfettih fettih bil hayr.

Allahümmağfir sahibe hezihittaami vel akiliyn.

Allahümmecal devletenaa daaimen evledenaa aalimen saaliha velaa tüsallit aleynaa zalimen.

Allahümme zid velaaten gusnıgmeten kesiyraten bihurmetil FATIHA.

 

Yukarıda verilen duadaki bazi harfler ikiser yazilmistir, bu durum o harfleri biraz uzatarak okumak anlamina gelir. Bu yemek duamızın anlamı şu şekildedir.

Hamd Âlemlerin Rabbi Allaha mahsustur.

Hamd bizi doyuran, sulayan( su veren) ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.

Hamd yalnızca âlemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salat ve Selam onun üzerine olan efendimiz Muhammed ( s.a.v. ) ile Onun al ve ashabının tamamı üzerine olsun.

Bizi affet, bize mağfiret eyle, bize rahmet eyle Ya Rabbi. Sen bizim mevlamızsın; kâfir kavimlere galip gelmemiz için bize yardım et Allahım.

Allahım rızkın ve fetihlerin her türlüsünün adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya ( s.a.v.) rahmet eyle.

 

Ey istediğine rızkı hesapsız ve sualsiz olarak yayan Rabbim! Mahlûkata minnet ettirmeden, sadece senin kereminin fazlı ile kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesapsız olarak rızık saç, ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi. Ya Allah ( hayra ait olan) her kapıyı aç. Ya Allah Ya Kâfi, ya Fettah Ya Müfettih! Hayırlı olarak kapılarını aç ( hayırlı fetihler nasip eyle ). Allahım bu yemeğin sahibi sensin. Bu yemekten yiyenleri ve ev sahibini mağfiret buyur. Allahım onların devletlerini daim, evlatlarını da âlim ve Salih eyle. Onların üzerine zalimleri musallat etme Allahım. Allahım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, bize birçok nimetler ver ve rızkımızı fazlalaştır, noksanlaştırma. Yemeklerden sonra bu duaya devam edilen evde bereket ve hayır kesilmez. O evdeki ailenin çocukları anne ve babasına asi olmazlar, hayırlı evlatlar olurlar.

 

En Çok Okunan Sofra Duası Nedir? Okunuşu Nasıldır?

En çok okunan sofra duasının okunuşu:

“Allâhümme zid velâten kus, bir-hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.’’

 

En çok okunan sofra duasının anlamı: Allahım, Peygamberlerin Efendisi (s.a.v) hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle Ya Rabbim.”

 

Yemek Duasını Her Yemekten Sonra Yapmak Gerekli midir? Yoksa günde sadece bir kez yapıldığı zaman da fazileti olur mu?

Yemek duasının her yemekten sonra yapılması daha güzel olacaktır. Fakat günde bir kez yapıldığı zaman da faziletlerine erişilir.

 

Yemek Duasının Önemi ve Anlamı Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Verir misiniz?

Yemek duası başta da belirttiğimiz gibi çok önemlidir ve sünnettir. Sünnet olan yemek duası ile günahlarımızın affolması ve ölmüşlerimize rahmet verilmesini Allah’ tan isteriz. Evlerimizin bereketli olması ve evlatlarımızın hayırlı olmasını isteriz.

 

Askerde Yemek Duası Nasıl, Ne zaman ve Nerede Yapılır?

Askerde yemek duası; ‘’ Tanrımıza hamd olsun, milletimiz var olsun.’’ Şeklinde yemekhanede yemekten önce ve ayakta yapılır.

Siz de merak ettiğiniz sorular için bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

Yorumlar

“Yemek Duası Soru-Cevap” için 2 cevap

  1. hasan dedi ki:

    Çok güzel bilgiler

  2. Virtual dedi ki:

    Ordunun tanrэ diye dua yaptэrmasэ yada isteyenin tanrэ demesi sэkэntэlэ deрildir,asэl problem Allah diye dua yaptэranlarэn uyarэlmasэ duanэn tekrarlatэlmasэ ve hatta ceza verilmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir